مانترای اوم

Sunday، ۲۴ Ordibehesht ۱۴۰۲

مانترای اوم چیست و چه مفهومی دارد؟
روش استفاده از مانترای اوم چیست؟

قبل از این که در مورد مانترای اوم توضیح دهیم، ابتدا ببینیم:

مانترا چيست؟

مانترا، ذکری برای تمرکز کردن و توجه کردن جهت جذب انرژی و ارتعاش های مثبت کیهانی است.
مانترا، آوایی خاص می باشد و مجموعه‌ای است هدفمند از کلمه ها با چیدمانی خاص است که دارای ریشه‌ای دینی و مذهبی است.

انسان امروزی، همه چیز را از بعد منطق می بیند.
اما در مرزی فراتر از بعد مکان و زمان چیزی وجود دارد که مانترا نامیده می شود و باعث آرامش و رهایی از بندهای آهنین وابستگی‌های زندگی می گردد.

چگونه مانترا بگوییم؟

برای مانترا گفتن باید بر روی فرکانس و انرژی ای که فرد ایجاد می کند؛ دقت کند. بر روی یک فرکانس باشد، در محیطی آرام قرار گیرید و تنها به ذکری که می گوید توجه کند.
مانترا الله باشد یا اوم، فرقی ندارد؛ در هنگام گفتن مانترا احساسات و افکار را باید به خداوند معطوف کرد.

بدیهی است که در هنگام گفتن مانترا، افکار مزاحم به سراغ فرد می آید ولی ایرادی ندارد، و فرد باید به این فکرها لبخند بزند و از آن ها گذر کند.


آیا گفتن مانترا آداب خاصی دارد؟

برای گفتن مانترا، بهتر است زمانی را انتخاب کنید که کاملا تمیز و خوشبو هستید؛ به عنوان مثال بعد از حمام کردن و ساعتی مقدس و شخصی را برای ذکر گفتن انتخاب کنید که هر روز بتوانید در آن زمان، مانترا بگویید.
بهترین زمان برای مانترا گفتن، صبح بعد از بیداری و شب، قبل از خواب است.

هدف این است تا با گفتن مانترا، هر چیزی که باعث تشویش و آشفتگی روحی می گردد را دور کنید. به همین خاطر پیشنهاد می کنم تا از نوشیدن الکل و یا استعمال دخانیات پرهیز به شدت کنید.

بسیار توصیه می شود که برای گفتن مانترا از رودراکشا که نوعی تسبیح است و از هسته ی نوعی میوه درست می شود استفاده کرد.

اوم چیست؟

اوم فقط یک کلمه نیست، بلکه ذکری است که مفاهیم عمیقی را در خود پنهان دارد.

مانترای اوم با ریشه ی سانسکریت است که به گونه ای نمادین نشان دهنده ی خدایی است که همه چیز را خلق کرده است و حافظ آن هاست.

اولین چیزی که باید در نظر گرفته شود این است که اوم یک کلمه نیست بلکه نوایی خالص است و تمام کلمه های دیگر از آن گرفته می شود ولی خودش کلمه نیست و منبع تمام صداها است.
اوم صوتی است که انسان بدون حرکت دادن لب ها و زبان خود، قادر به ادای آن است.

طبق یکی از اولین متون مقدس مکتب یوگا، اوم نماد تمام هستی است: گذشته، حال و آینده

مانترای اوم به معنای صلح و عشق است. بنابراین تکرار این مانترا باعث هماهنگی و ما بر روی پنج عنصر در درون خودمان و در محیط اطرافمان می شود و این یعنی سکوت ذهن.
وقتی در هر پنج عنصر آرامش، عشق و هماهنگی وجود دارد، سعادت بر درون و بیرون حکمفرما خواهد شد.

فواید مانترای اوم:

◀ایجاد انرژی مثبت و از بین بردن نیروهای منفی
◀آرام کردن ذهن و اداره و مدیریت کردن آن
◀ایجاد آرامش در قلب
◀شادی بخش
◀پاکسازی چاکراها و محیط اطراف

زمان استفاده از مانترای اوم:

هنگام طلوع و غروب آفتاب بهترین زمان برای انجام و تکرار مانترای اوم است.
مانترای اوم را مانند مانتراهای دیگر می توان با صدای بلند و یا در ذهن و بدون صدا تکرار کرد.

بهتر این است که برای تکرار مانترا، یکی از مضارب عدد ٩ مانند ١٨ ، ٢٧ ، ٣٦ و دیگر از این مضارب را انتخاب کنید.

اعتقاد بسیاری بر این است که بهترین تعداد برای میزان تکرار مانترا، ١٠٨ بار است بنابراین ۱۰۸ بار پشت سرهم تکرار آن منجر به بهترین نتیجه از تجربه ی مانترای اوم می شود.

شمسی امینی

مدیر و موسس سایت نیلومد