ذکر و مانترا

Monday، ۱۵ Esfand ۱۴۰۱

ذکر و مانترا

ذکر همان چیزی است که در مکاتب هندی ها، بودایی ها و یوگی ها به آن “مانترا” می گویند و ریشه ای عمیق در عرفان کهن دارد.
می توانیم بگوییم تمامی اعمال عبادی انسان به یک طرف، ذکر در طرف دیگر
اولین تأثیری که ذکر ایجاد می کند و ما به نوعی آن را در بحث مراقبه و یا همان مدیتیشن به کار می بریم، تأثیری است که بر آرامش ذهنی و فکری دارد.

ذکر در همان مرحله ی نخستین، با مانترا منافات دارد. در مدیتیشن، صورت مانترا را مدام در ذهن تکرار می کنند و مطلقاً لب و زبان تکان نمی خورد. حتی به مراقبه کنندگان توصیه می کنند که مراقب باشند زبانشان تکان نخورد. حال آن که در ذکر عرفانی، ذکر الزاماً باید بر زبان جاری شود.

مانترا چیست؟

مانترا یک یا چند کلمه است که دارای قدرت روحی و معنوی خاصی می باشد (همان ذکر گفتن) و به صورت ذکر برای انجام مراقبه یا همان مدیتیشن مورد استفاده قرار می گیرد.
"اُم" هم یک مانترا است که البته یک فرق بزرگ با مانتراهای دیگر دارد.

مانترا واژه ی سانسکریت است که از دو کلمه ی "مان" و "ترا" تشکیل شده، "مان" به معنای ذهن و "ترا" که معنای حدودی آزاد کردن را دارد.

پس مانترا به معنای آزاد کننده ی ذهن است.
البته این یکی از کارکردهای مانتراست و در واقع مهمترین کارکرد آن است، زیرا که هدف تمام تمرین های معنوی عالم، رها کردن ذهن از جهل و توهم و تغییر بینش و ادراک ماست. بدون رهایی از اسارت ذهن تمام تمرینات معنوی به نتیجه نمی رسند.

مانترا از یک یا چند کلمه تشکیل شده است که فرم صوتی و تجلی نیروی خداوندی می باشد. مثلا مانتراهایی که نام های خداوند هستند در واقع تجلی قدرت الهی خداوند یا جلوه ی خاصی از خداوند در صوت می باشند.
در واقع با تکرار یک اسم مقدس الهی در حال نیایش و فراخواندن‌ آن فرم و تجلی خداوندی هستیم که باعث ارتعاشات مقدس الهی در وجود ما می گردد و ارتعاشات ما را به تراز والاتری می برد تا از فرم های پست تر انرژی همانند بیماری، افکار و احساسات منفی و... آزاد شویم.

ارتباط کارما و مانترا

در ابتدا گفتیم مانترا یعنی آزاد کننده ی ذهن...
و البته کارما چیزی نیست جز آن چه در ذهن ما انباشته شده و در واقع افکار ما تجلی کارمای ما هستند.
زمانی که یک مانترا را تکرار می کنیم، قدرت پاک کنندگی دارد و کارما و افکار ما را پاک می کند.
همچنین مانترا آزاد کننده ی نیروی درونی، کندالینی و همچنین پتانسیل روحی انسان می باشد.

بخش های مختلف مانترا


هر مانترا از بخش های خاصی تشکیل شده است که همه ی آن ها توسط علم مانترا قابل تفسیر هستند.
هر بخش مانترا تجلی انرژی خاصی است و ترکیب آن ها اثر خاصی بر انسان دارد.
به عنوان نمونه یک مانترا (بسگی به نوع مانترا دارد) روی چاکراهای به خصوصی در انسان تاثیر می گذارد و می تواند موجب فعال شدن آن شود.

از مانترا در خیلی از متون مقدس و گفته های بزرگان به عنوان یکی از والاترین و برترین روش های رسیدن به آگاهی خداوندی و رهایی یاد شده است.
مانترا قدرتی مانند آتش دارد که می تواند ناخالصی های وجودی انسان را بسوزاند و چاکراهایش را پاکسازی کند.

هزاران هزار مانترا وجود دارد که هدف های مختلفی را دنبال می کنند.
اولین و مهمترین دسته ی مانتراها، مانتراهای "موکشا" یا مانتراهای رهایی می باشند.
هدف و قدرت اصلی این مانتراها، در رساندن شخص به فرا آگاهی و رهایی می باشد.
مانترای رهایی مانترایی است که به عنوان مانترای اصلی برای مدیتیشن یا مرقبه و تزکیه ی روح و... استفاده می شود.


هر مانترا فرمی از انرژی است
ولی انرژی و ریشه ی تمام مانتراها یکی است
که به آن "اُم" می گویند
در واقع "اُم" ریشه ی تمام صوت ها و مانتراها می باشد.
"اُم" کلمه ی معنا داری نیست
اما مفاهیم بسیاری دارد
"اُم" ارتعاش آغاز خلقت است
کلمه ی الهی خداوند یا در واقع تجلی انرژی خداوند است که عالم را خلق نموده است.

حالا ذکر "اُم" اگر با رودراکشا که دی اِن اِی مشابه با انسان دارد گفته بشود، قطعا انرژی و تاثیر بسیار زیادی می تواند داشته باشد.

این مطلب ادامه دارد

شمسی امینی